اجرای پروژه بازسازی دانشگاه پیام نور کرج در اردیبهشت ۱۳۹۷

با افتخار و احترام، شرکت نوسادکور به پایان رساندن پروژه‌ی بازسازی دانشگاه پیام نور کرج در اردیبهشت ۱۳۹۷ افتخار می‌کند. این پروژه، نمونه‌ای از هماهنگی بین تکنولوژی، زیبایی و عملکرد است که با دقت و آرامش، محیط آموزشی را به زیبایی و کارایی بیشتری دستخوش تغییرات کرده است. اجرای بازسازی با توجه به محیط آموزشی این دانشگاه، با استفاده از جدیدترین روش‌ها و مواد، به یک آثار هنری تبدیل شده است که همچنین باعث افزایش کارایی و رضایت اعضای دانشگاه می‌شود. این پروژه، به عنوان نماینده‌ای از ارزش‌های آموزشی و فرهنگی، با استقبال بزرگی مواجه شده و به عنوان یک مدل موفق از هماهنگی بین زیبایی و کارایی در محیط‌های آموزشی شناخته می‌شود.