اجرای پروژه بازسازی ساختمان آموزشی نازی آباد در پاییز ۱۳۹۵

با افتخار ما، شرکت نوسادکور، در پاییز ۱۳۹۵ پروژه‌ی بازسازی ساختمان آموزشی نازی آباد تهران را به اتمام رساندیم. این پروژه، نمونه‌ای است از تعهد ما به ارائه‌ی خدمات با کیفیت بالا و با هزینه‌ی کمتر. با بهره‌گیری از تخصص و تجربه‌ی تیم متخصص ما، ما توانستیم بازسازی این ساختمان را با ظرافت و دقت لازم انجام دهیم، در حالی که هزینه‌ها را کمتر از انتظارات نگه داشتیم. این پروژه نه تنها اثری از توانمندی فنی و مهندسی ماست، بلکه نمونه‌ای است از تعهد ما به ارتقای زیرساخت‌های آموزشی کشور و ارائه‌ی راهکارهای متناسب با نیازهای جامعه است.