اجرای پروژه سقف کشسان مجتمع درمانی پاکدشت ورامین در اسفند ۱۳۹۶

با افتخار و احترام، شرکت نوسادکور به اتمام رساندن پروژه‌ی اجرای سقف کشسان در مجتمع درمانی پاکدشت ورامین در اسفند ۱۳۹۶ می‌پردازد. این پروژه، نمادی از هماهنگی و همسویی بین محیط و کاربری مکان است. سقف کشسان متناسب با نیازها و خصوصیات مجتمع درمانی طراحی و اجرا شده است، تا علاوه بر ایجاد زیبایی و استفاده از نور و سایه درست، احساس آرامش و دلنشینی را برای کاربران این مکان فراهم آورد. این سقف، هماهنگی بین عناصر معماری و فضاهای داخلی را به نمایش می‌گذارد و با دقت به جزئیات و کیفیت اجرا، به عنوان یک عنصر بی‌نظیر و متمایز در محیط پاکدشت ورامین تلقی می‌شود. با افتخار، این پروژه نه تنها نمونه‌ای از توانایی فنی و هنری تیم ماست، بلکه نماینده‌ی ارزش‌های فرهنگی و معماری در محیط‌های درمانی است.