30
مه

نمونه سقف های اجرا شده از تیم نوسادکور

فلک را سقف بشکافیم وطرحی نو دراندازیم.

 • نوع: سقف لاکر و ترنسپرنت
  موقعیت: تهران

 • نوع: سقف لاکر_ چاپی
  موقعیت: اندیشه

 • نوع: سقف لاکر_ چاپی
  موقعیت: اندیشه

 • نوع: سقف چاپی
  موقعیت: تهران

 • نوع: سقف چاپی
  موقعیت: تهران

 • نوع: سقف ترنسپرنت
  موقعیت: ورامین_کلینیک پزشکی

 • نوع: سقف ساتن چاپی
  موقعیت: هشتگرد_منزل مسکونی

 • نوع:سقف لاکر و ترنسپرنت
  موقعیت: تهران-مدرسه تلاش

 •  نوع: سقف چاپی ساتن
  موقعیت: شهرک واوان_ویلای شخصی

 •  نوع: سقف چاپی_نورپردازی
  موقعیت: تهران

 • نوع: سقف ساتن چاپی
  موقعیت:تهران_ اقدسیه

 • نوع:سقف لاکر
  موقعیت: تهران

 • نوع: سقف چاپی
  موقعیت: تهران

 • نوع: سقف لاکر_نورپردازیRGB
  موقعیت: اندیشه

 • نوع: سقف لاکر_نورپردازیRGB
  موقعیت: اندیشه
بیشتر بخوانید  انواع پروفیل سقف کشسان لابل