• 12
  آگوست

  بازدید و مشاوره رایگان

  در اولین مرحله ضمن بازدید از محل پروژه توسط کارشناسان مجرب واحد مشاوره و کارشناسی نوسادکور ، خواسته ها و اهداف شما مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج...

  ادامه مطلب
 • 12
  آگوست

  ارائه طرح سه بعدی

  در گام دوم تلفیقی از بررسی شرایط پروژه و اهداف و نیاز شما انجام و حاصل تلاش واحد طراحی و مهندسی نوسادکور به صورت پیشنهاداتی تدوین و ارایه می...

  ادامه مطلب
 • 12
  آگوست

  ثبت سفارش و قرارداد

  پس از تایید طرح پروژه، سفارش شما ثبت شده و قرارداد مربوطه توسط واحد مالی و حقوقی نوسادکور تنظیم و منعقد می گردد. پس از انجام پیش پرداخت، سرآغاز...

  ادامه مطلب
 • 12
  آگوست

  ساخت و اجرا

  انجام به موقع و منظم مراحل پروژه و پیشرفت کار مطابق برنامه زمانی و مالی تعیین شده توسط اکیپ فنی مجرب متشکل از مهندسین و تکنیسین های کارآزموده در...

  ادامه مطلب