در اولین مرحله ضمن بازدید از محل پروژه توسط کارشناسان مجرب واحد مشاوره و کارشناسی نوسادکور ، خواسته ها و اهداف شما مورد بررسی قرار گرفته و سپس نتایج به صورت مشاوره تخصصی و رایگان به شما ارایه می گردد. این حق شماست . . .