18
اکتبر

بازار رقابتی در سقف های کشسان

یادآوری کوچک: بیش از 40 سال است که استفاده از سقف کششی در اروپا رواج دارد. تنها یک نام تجاری وجود دارد که سقف کششی را حدود 120-150 یورو...

ادامه مطلب