24
جولای

احمدی

از خدمات نوسادکور بسیار راضی هستم.دقیقا سر وقت و با هزینه ی خیلی مناسب سقف قدیمی و ساده منزل من بسیار شیک و به روز شد.